Kurs ASYSTRNT INSTRUKTORA


KONTYNUACJA SZKOLENIA

ASYSTENT INSTRUKTORA

Kolejnym krokiem po zdobyciu uprawnień na kursie DIVEMASTER w profesjonalnej ścieżce nurkowej jest ASYSTENT INSTRUKOTA. To ostatni krok do osiągnięcia poziomu instruktorskiego. Zyskasz nie tylko doświadczenie jako nurek profesjonalista, ale rozpoczniesz również możliwość edukowania w systemie edukacji PADI. Będziesz mógł asystować podczas nurkowań z instruktorem PADI i realizować część obowiązków instruktorskich. Nauczysz się organizować dydaktyczne elementy podczas szkolenia nurkowego i zdobędziesz mentorskie umiejętności nurkowe.

WYMAGANIA

By rozpocząć szkolenie będące ostatnią prostą do rozpoczęcia samodzielnej nauki nurkowania musisz: Posiadać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu DIVEMASTER, Mieć udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu głębokim i nocnym, Mieć ukończony kurs PIERWSZA POMOC EFR, w ciągu ostatnich 24 miesięcy, Być certyfikowanym nurkiem od minimum 6 miesięcy, Posiadać co najmniej 60 zalogowanych nurkowań, Mieć ukończone 18 lat, Posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Jako ASYSTENT INSTRUKTORA PADI, nauczysz się umiejętności przeprowadzania zajęć każdego szkolenia nurkowego PADI pod nadzorem instruktora OWSI PADI. Będziesz umiał prezentować podstawowe umiejętności, jakich uczą się kursanci na wodach basenowych pod bezpośrednim nadzorem Instruktora PADI. Zdobędziesz wiedzę poprzez wykłady, quizy, samokształcenie i przygotowywanie własnych prezentacji.

Umiejętność przeprowadzania zajęć teoretycznych każdego szkolenia nurkowego PADI pod nadzorem Instruktora PADI. Umiejętność prezentowania podstawowych umiejętności podczas nurkowani na wodach basenowych pod bezpośrednim nadzorem Instruktora PADI, Dokonywać będziesz oceny umiejętności powierzchniowych podczas nurkowań na kursie podstawowym OWD, pod bezpośrednim nadzorem Instrukora PADI. Prowadzenia specjalizacji PADI Doskonała Pływalność, pod kierunkiem Instruktora PADI, Samodzielnego prowadzenia specjalizacji PADI – Projekt AWARE i Ochrona raf koralowych (bez nurkowań), Samodzielnego prowadzenia programu PadiDiscoverScubaDiving (PADI Okryj nurkowanie) na basenie, oraz programu Podwodne Misje Komando Foki PADI, Prowadzić i wydawać certyfikaty specjalizacji PADI, które nie obejmują nurkowań, po pomyślnym ukończeniu kursów instruktorskich tych specjalizacji, Prowadzić następujące kursy: PADI Cyfrowa Fotografia Podwodna (pod kierunkiem Instruktora PADI) i PADI Pierwsza Pomoc Tlenowa po ukończeniu właściwego szkolenia instruktorskiego.

TERMIN KOLEJNEGO SZKOLENIA:
 
NUMER TELEFONU

+48 605 975 675

ADRES E-MAIL

biuro@bartdive.pl